Unatoč tome što je zakon o zabrani pobačaja blokiran u Teksasu, pružatelji usluga još uvijek se boje pružati usluge

Neke usluge pobačaja nastavljene su nakon blokiranja zakona koji ih čini ilegalnim u Teksasu.

Mnoge klinike zvale su ljude na listama čekanja koje su stvorene ako bi zakon bio blokiran, a termini se zakazuju. Dok se njihov rad nastavlja, klinike su zabrinute da će se zakon vrlo brzo vratiti na snagu uz žalbu.

Neki liječnici još uvijek odbijaju napraviti pobačaj iz straha da će biti odgovorni ako se na to uloži žalba.
Zakon je izvorno prepustio provedbu zabrane pobačaja u ruke građana koji bi mogli unovčiti 10.000 dolara odštete.Klinike u Teksasu koje pružaju usluge pobačaja zabilježile su pad broja pacijenata za čak 80%, dok se obližnje države bore držati korak s povećanom potražnjom.

Bitka s kojom se Vrhovni sud sada suočava jest mogu li države uspješno poništiti Roea V. Wadea, a ako to učine, 26 država spremno je donijeti zakone koji zabranjuju pobačaj.


Želite li primati najnovije naslove u vašu pristiglu poštu svakog jutra? Prijavite se za naše jutarnje izdanje kako biste započeli dan.
Preporučeno