Masažni terapeuti frustrirani jer NYS deklasificira industriju, uklanja ih iz 'faze 3'

Ovlašteni terapeuti za masažu u cijeloj državi nemirni su zbog odluke New Yorka da ih ne uključi u '3. fazu' ponovnog otvaranja.

Vjeruju da je s obzirom na mjere opreza koje mogu poduzeti - da je masažerima trebalo dopustiti otvaranje u 'fazi 2'.
Licencirana terapija masaže je licencirana medicinska profesija naslova VIII u New Yorku. Ali kada se gašenje dogodilo, LMT-ovi su reklasificirani u osobne usluge.

Bili smo jedina medicinska profesija u cijeloj kategoriji koja je deklasificirana, a potom pretvorena u osobne usluge, rekao je LMT Michael Riley, vlasnik Vitality Massage za 13WHAM. Skidanje tajnosti samo daje ljudima mentalitet da je to više luksuzni predmet nego valjana medicinska usluga.Rekao je da postoji način na koji se to može učiniti sigurno i učinkovito za sve uključene.

Preporučeno