NYS Fair za premještanje Centro autobusnog mjesta za iskrcavanje

Šatlovi Centro Park-N-Ride više neće prevoziti posjetitelje sajmova do glavnih vrata sajma u državi New York.Sajam je najavio promjenu u petak. Novo mjesto za isporuku bit će u Grey Lotu na ulazu 10 na zapadnom kraju državnog sajmišta.Direktor sajma Troy Waffner objasnio je da će nova lokacija biti 'sigurnija za posjetitelje sajma' i da će ublažiti zastoje duž State Fair Boulevarda, glavne ceste koja prolazi ispred sajmišta.

Novo mjesto spuštanja također daje sajmu priliku za promociju novorazvijenog zapadnog dijela sajmišta, koji sadrži centar za rađanje krava mliječnih krava, teren New York Experience Festivala i izložbeni centar od 110.000 četvornih stopa.

'Tamo ćemo imati nove znakove i ljude koji će vam pomoći da pronađete put', rekao je Waffner u izjavi.

građanin:
Čitaj višePreporučeno