PLOČA U WESLEYAN KAPELI: Kada je život vodeći: žene, zagovaranje i davanje (video)

Domaćin Nacionalnog povijesnog parka za ženska prava i Nacionalne ženske kuće slavnih u nedjelju, 17. rujna 2017. u Wesleyanskoj kapeli u centru Seneca Fallsa tijekom uvodnog vikenda. Ova rasprava i sesija s pitanjima i odgovorima uključuje upisnice u Nacionalnu žensku kuću slavnih 2017. Victoria Jackson, Sherry Lansing, Aimee Mullins i Carol Mutter.Preporučeno