Policija: Žena Seneca Falls bila je alkoholizirana, nije mogla brinuti o djetetu

Policijska uprava grada Seneca Falls uhitila je 19. kolovoza Amandu R. Wright (29) zbog ugrožavanja dobrobiti djeteta.Wright je optužena da je bila pijana i da nije mogla brinuti o svom djetetu.

Obrađena je u policijskoj upravi grada Seneca Falls i prevezena u popravni zavod okruga Seneca gdje je zadržana do optužbe.Dijete je prebačeno u prebivalište člana obitelji, a Služba za zaštitu djece je kontaktirana kako bi provela vlastitu istragu.

.jpg

Preporučeno