Državni DEC će zahtijevati dekret o suglasnosti za grad Owasco

Grad Owasco čeka konačni nacrt dekreta o suglasnosti od državnog Odjela za zaštitu okoliša nakon što je utvrđeno da je dio gradske garaže na autocesti izgrađen na zaštićenim močvarama.Dok su radili s gradom na nepovezanom projektu, djelatnici DEC-a utvrdili su da je gradska garaža na autocesti - točnije štala za reciklažu - izgrađena u tampon zoni poplavne ravnice i da se mora sanirati u izvorno stanje, rekao je gradski nadzornik Ed Wagner na odboru sastanak u četvrtak.građanin:
Čitaj više

Preporučeno