Okrug Schuyler

Boje jeseni počinju se promatrati kroz Finger Lakes i središnji New York, ali na višim nadmorskim visinama vidi se mnogo više

Boje jeseni počinju se promatrati kroz Finger Lakes i središnji New York, ali na višim nadmorskim visinama vidi se mnogo više

Na višim nadmorskim visinama New Yorka mogu se vidjeti najznačajnije promjene u jesenskom lišću. Najnovije izvješće iz države pokazuje da se ovog vikenda očekuju značajne rane promjene boje na višim nadmorskim visinama Adirondacksa i Catskillsa. U središnjem New Yorku, promatrači okruga Oneida u Utici predviđaju 20%… Više jesenskih boja koje se počinju opažati kroz Finger Lakes i središnji New York, ali na višim nadmorskim visinama vidi se mnogo više