Grad Ženeva pokreće program preusmjeravanja otpada

Grad Ženeva pokreće nekoliko projekata s ciljem smanjenja utjecaja čvrstog otpada na svoje stanovnike.

Nadzorni odbor okruga Ontario obvezuje se zatvoriti županijsko odlagalište kada ugovor o radu istekne krajem 2028., rekao je supervizor Mark Venuti. Naš je cilj značajno smanjiti ono što bacamo kako se ne bismo suočili sa skupom dilemom oko upravljanja otpadom kada se to dogodi.Prošle godine, grad je surađivao s studijom okoliša na koledžu Hobart i William Smith na preporukama za smanjenje otpada. Grad iskorištava financijska sredstva iz prihoda od županijskih odlagališta kako bi podržao svoje projekte.

Počeli smo s anketiranjem stanovnika grada kako bismo saznali što su radili s otpadom i kako bismo saznali kakav je interes za neke od naših skretanja, a dobili smo ohrabrujući odgovor, rekao je Venuti.Do danas je primljeno gotovo 200 odgovora na anketu — što predstavlja oko 20 posto gradskih kućanstava. Tražene su informacije o korištenju gradske transfer stanice na White Springs Roadu i interesu za projekte preusmjeravanja, poput odvoženja otpada hrane na transfer stanicu ili kompostiranja kod kuće.

FL vremena:
Čitaj više

Preporučeno